top of page
  • Writer's pictureDen ukrainske foreningen Bodø

Tilbud i norskopplæring fra foreningen

Det er svært givende og viktig for ukrainere å ha arbeid. Å delta i arbeidslivet skaper en følelse av selvstendighet og bidrar til samfunnet. Ifølge en rapport om Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge, som ble lansert av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), innser 83% av ukrainere som deltok i undersøkelsen at manglende språkferdigheter hindrer dem i å få jobb.

Inforgrapikk som oppsummere hovedfunn av undersøkelse 2023 blant ukrainske flyktninger. 8% har oppnåd B2 nivå i norsk. 43% har dårlige norkskunnskaper. 54% kan ikke norsk i det hele tatt
Funn om oppnåd språknivå etter detakelse i introduksjonsprogrammet. Kilde: IMDi rapport. Oversettelse: Den ukrainske foreningen i Bodø, 2024

Introduksjonsprogrammet er der for å hjelpe til med å skaffe grunnleggende norskkunnskaper, men språkmestring tar ofte lengre tid enn forventet. Den ukrainske foreningen i Bodø var tidlig ute med å satse på språkopplæring for å hjelpe flyktninger med å få jobb og trives i Norge.


Derfor søkte Den ukrainske foreningen i Bodø om midler fra HKdir innenfor Kompetanse Pluss-ordningen. Foreningens søknad ble innvilget i mars 2023, og det ga mulighet til å tilby aktive medlemmer av foreningen gratis norskkurs.


Det ble dannet tre grupper med 10 deltakere hver i 2023. De befant seg på ulike nivåer av språkkunnskap, og derfor ble studieopplegget tilpasset deres evner:

  • Én gruppe studerte intensivt på dagtid og gjennomførte studiene før jul.

  • To grupper studerte på kveldstid og vil fullføre opplæringen innen mai 2024.


Folkeuniversitetet er foreningens samarbeidspartner i dette prosjektet og er ansvarlig for tilpasset innhold av kursene og gjennomføringen av samlingene. Foreningens medlemmer får muligheten til å studere grammatikk, praktisere norsk muntlig, og øve videre med hjemmelekser. Ifølge tilbakemeldinger er kursdeltakerne svært fornøyde med tilbudet i norskopplæring, mens Den ukrainske foreningen er stolt over den muligheten den gir ukrainerne.


Videreføring av tilbud i norskopplæring

Selv om alle ser nytten av resultatene allerede, er det åpenbart at mer opplæring trengs. Dette gjelder både for de som ennå ikke har nådd et ønsket kunnskapsnivå og nye flyktninger som bosettes i Bodø. Derfor var det viktig for Den ukrainske foreningen i Bodø å sikre videreføringen av dette tilbudet i 2024. Den gledelige nyheten kom i mars 2024 - foreningens søknad om norskopplæring i 2024 ble godkjent hos HKdir!


Ifølge foreløpige planer vil det være mulig for medlemmer å melde sin interesse for norskopplæring allerede i mai, med selve undervisningen som starter til høsten.


Følgene krav vil gjelde for kurssøkere:

  • Kurssøkere må være registrerte medlemmer av Den ukrainske foreningen i Bodø i hele studieperioden.

Kurssøkere som får studieplass, må forplikter seg til å delta gjennom hele kurs uten ubegrunnet fravær

  • Søkere som får plass, men er fraværende i første måned av studiene, mister plassen sin og kan ikke lenge delta i kurset

  • Ledige plasser vil tilbys søkere fra reservelisten.


Den ukrainske foreningen i Bodø oppfordrer interesserte til å følge med på annonser her og på FB-siden - frister og påmeldingslenker kommer snart.


Hvis du vil bli med på kurs, men ikke ennå er foreningens medlem, har du fortsatt en god tid for å melde seg inn. Våre medlemmer får også andre fordeler og tilgang til våre ressurser og aktiviteter som en del av sitt Medlemskap i Den ukrainske foreningen i Bodø.


29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page